I Marinmuseums butik finns prylar, heminredning, leksaker och böcker. Allt med koppling till museet. Fina presenter och minnen att ta med hem. 

Vi har ett brett sortiment i olika prisklasser, allt med koppling till vårt museum och det maritima. I vår omtyckta bokhandel finns nautisk och militärhistorisk litteratur och även skönlitterära böcker som rör vårt ämnesområde.

Butiken har samma öppettider som museet.

 

Vi vill hjälpa till att vi värna om naturen och den marina miljön

Från och med den 1 juni har vi inom handeln ett gemensamt ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan. Plast är den största källan till nedskräpning i naturen och i den marina miljön.

En ny förordning (2016:1041) om plastbärkassar beslutades av Miljö- och energi-departementet i slutet av 2016, med bakgrund av de bestämmelser som införts i EU:s förpackningsdirektiv 94/62/EG. 

Den nya lagen har tillkommit på grund av att plast är den största källan till nedskräpning i naturen och haven och bidrar till spridningen av mikroplaster. Eftersom plast har svårt att brytas ner i naturen skadas många fåglar och däggdjur av att fastna i plasten eller äta av plasten. På grund av den långa nedbrytningstiden är plast ett växande miljöproblem som hotar ekosystemen världen över och att använda färre plastbärkassar är en åtgärd för att minska risken för att plast hamnar i naturen.

För handeln innebär den nya lagen skyldighet att informera kunderna om plastbärkassar och deras miljöpåverkan, i syfte att minska förbrukningen och därmed minska nedskräpning. Den innebär att vi inför kund har informationsplikt om:

  • Plastbärkassars miljöpåverkan
  • Fördelar med minskad förbrukning
  • Åtgärder som kan vidtas för minskad förbrukning

Vill du läsa mer om lagstiftningen? Klicka här.

 

Öppettider för butiken

Butiken har samma öppettider som museet i övrigt.

Undantaget den 2 januari, då butiken har stängt för inventering (museum och restaurang har öppet denna dag).