""

Knep och knop!

Knopar har använts av människan under tusentals år, inte minst av sjöfarare, och det finns mängder av olika slags knopar. Hur många kan du?

I Marinmuseums knopverkstad kan du lära dig att slå olika sorters knopar - det är både roligt och användbart! Och lite knepigt.

Under öppettiderna finns personal på plats vid Tackelbänken för att förevisa och berätta om knopars olika användningsområden.

Öppettider i Knopverkstaden 

26 maj-30 juni: lördagar + söndagar kl 11-15

1 juli-15 augusti: dagligen kl 11-16

16 aug-31 dec: lördagar + söndagar kl 11-15

 

Plats

Plan 2 ovanför entréhallen.

 

Viktigt att tänka på inför/under ditt besök

Under rådande omständigheter tar vi bara emot ett sällskap åt gången framme vid Tackelbänken.

Invänta ledig plats på behörigt avstånd (2 m) eller upptäck resten av museet i väntan på att föregående sällskap knopat färdigt.

Om du vill får du ta med knoparna hem när du är klar. I annat fall slängs de efter varje session, materialet återanvänds alltså inte. 

Vi välkomnar dig som är frisk och som inte har några förkylningssymtom. Om du känner dig sjuk ber vi dig vänta med att besöka oss tills du är helt frisk. Detsamma gäller naturligtvis vår personal, som är ombedda att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Var rädd om varandra och håll 2 meters avstånd till varandra och personal.

Tvätta händerna inför, under och efter ditt besök hos oss. Under ditt besök, använd även den handsprit som finns utplacerad på flera platser i museet.