""

Bakom rubriken Söndagskul döljer sig ett brett utbud av aktiviteter för alla barn. 

Vuxna medverkar med sina barn och får chansen att upptäcka, lyssna, titta och lära tillsammans. Det kan handla om teater, konserter, modellbygge, akvarellmålning, leka marinarkeolog, med mera. 

Söndagskul har vi på våren och hösten. Information om aktiviteterna publiceras i vår kalender.