Här hittar du de rätta svaren på frågorna.

1.     Ångkorvetten HMS Saga sjösattes 1877. 2020-1877=143 Propellern är alltså 143 år!

 

2.     Det här är en av HMS Sagas skeppsbåtar. Saga är fartyget som hade propellern som du tittade på utomhus.

 

3.     Golvet lutar för att man lätt ska kunna rulla ut båtarna i vattnet. Det kallas en slip.

 

4.     Vi tog 32 steg, men du kanske fick fler eller färre. 31, 6 m är den längsta minrälsen + 2, 20 m som hänger på ett av skotten (skott=vägg).

 

5.     Fem, vad vi kan hitta. Detta är en markering för när dörrar/luckor ska vara stängda. Just den här märkningen betyder att de ska vara stängda under gång utomskärs, vid kaj nattetid, liten basstridsberedskap och förberedelse till Klart skepp.

 

 

6.     Nedanför ser du det som kallas för trossdäcket. Där sov alla skeppsgossarna i sina hängkojer. Du kan också se en stege som i båttermer kallas för lejdare.

 

7.     13 stycken. (Odin/Skandinavien, Gustav den store, Galathea, Nike/Carl XIII, Perseus/Försiktigheten, Freja, Camilla, Äran, La Badine, Saga, Minerva, Svea/Fäderneslandet, Dristigheten.)

Bonusfrågan: Den gula galjonsfiguren heter Saga och satt i fören på ångkorvetten HMS Saga.

 

8.     6 pund väger kanonkulan. Gamla kanoner fick namn efter hur mycket kulan vägde. En 6-pundig kanon innebär alltså att kulan väger 6 pund vilket är ungefär 3 kg. (Ett skålpund är ca 0,5 kg.)

 

9.   Det är en räddningsklocka som räddar människor ifrån ubåtar som har sjunkit.