Barn & familj
Världsarvet

Den 24 oktober firar vi Världsarvsdagen och vad passar då bättre än att vara med och bygga världsarvet i Minecraft?

Vi vill engagera barn och ungdomar i världsarvet och få dem att reflektera över staden de bor i och dess värden. Genom ett samarbete med en forskargrupp från Högskolan i Skövde kan Marinmuseum erbjuda besökare möjlighet att bygga upp och uppleva Världsarvsstaden Karlskrona på en unik spelplan i datorspelet.

Med hjälp av geografiska data över centrala Karlskrona har stadens gator och byggnader gjorts tillgängliga i datorspelet Minecraft, men nu behövs hjälp att bygga världsarvet så som barnen vill se det!

För att minska risken för smittspridning är antalet deltagare begränsat och spelträffen är nu fullbokad.

Följande tider gäller för spelpassen:
Kl. 10.30-12.30
Kl. 13.30-15.30