Fördjupning
Föreläsning

Den glömda flottan är ett forskningsprogram som kartlägger, dokumenterar och studerar den svenska örlogsflottan från 1450-1850 runt om i Östersjön. Sammantaget finns information om cirka 785 fartyg, men bara ett fåtal är arkeologiskt undersökta och dokumenterade. Inom forskningsprogrammet studeras och om möjligt identifieras fartygen med marinarkeologiska och andra metoder.

Den 11-13 maj hålls en konferens på Marinmuseum där forskare från flera olika länder möts och presenterar sin forskning. 

Allmännheten är varmt välkommen att lyssna!
Observera att alla föredrag kommer vara på engelska. 

 

International conference | 11-13 May 

 

11 MAY: THE PROGRAMME STRUCTURE AND OPPORTUNITIES + HISTORICAL MODULE 

10:00 – 10:45 Leos Müller (Lost Navy): presentation of the programme and major subprojects.
10:45 – 11:30 Professor emeritus Carl Olof Cederlund: An ideological landscape: About scholarly technical and ideological ideas and traditions.
11:30 – 11:45 Break
11:45 – 12:30 Ingvar Sjöblom (Lost Navy): The Dog of War and the God of War—The Lost Navy in transformation c. 1470–1570.
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Visa Immonen (Turku University): Biography, itinerary, assemblage – What is a ship?
14:15 – 15:00 Anna Maria Forssberg (Lost Navy): Seamen, soldiers, wives and everyday life. A material history.
15:00 – 15:30 Break
15:30 – 16:15 Advisory board: discussion. Introductory comments by professor emeritus Nils Erik Villstrand.

17:00 - 18:00 Public lecture in Marinmuseum (Swedish): Niklas Eriksson, Anna Maria Forssberg, Simon Ekström. (Read more)

 

12 MAY: THE ATLAS MODULE—ARCHAEOLOGICAL MODULE 

10:00 – 10:45 Niklas Eriksson (Lost Navy): The History of Swedish Naval Architecture 1450–1850 and circulation of knowledge.
10:45 – 11:30 Minna Koivikko (Lost Navy): The End of Glory Days? Biography of the Swedish wrecks as “blue” heritage of Suomenlinna.
11:30 – 11:45 Break
11:45 – 12:30 Riikka Alvik (Finnish Heritage Agency): The Tragic memory of war: Naval battles in Svensksund 1789–1790 and shipwrecks off Kotka.
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Jim Hansson och Patrik Höglund (Lost Navy): The Lost Navy in Djupasund.
14:15 – 15:00 Jim Hansson och Patrik Höglund (Lost Navy): The Lost Navy in Oxdjupet.
15:00 – 15:30 Break
15:30 – 16:15 (Canceled) Christian Lemée (Køge Museum): The renaissance shipwrecks of Christianshavn, Copenhagen. 
15:30 – 16:15 New! Katariina Vuori, (Oulu University): The rebirth of a pråm
Approaching Hahtiperä wreck, a 17th/18th century pine vessel. 

 

13 MAY: THE MARITIME HERITAGE MODULE

09:00 – 09:45 Johan Rönnby (Södertörn University): The fleet of the Swedish Vasa kings.
09:45 – 10:30 Jens Auer (LAKD Schwerin): Warships and barriers: Traces of the Swedish navy in Mecklenburg Western Pomerania.
10:30 – 10:45 Break
10:45 – 11:30 Mirja Arnshav (Lost Navy): Fragmentation and circulation of former men-of-war.
11:30 – 12:30 Lunch
12:30 – 13:15 Beata Mozejko (Gdansk University): Peter von Danzig – the story of a great caravel 1462–1475.
13:15 – 14:00 Simon Ekström (Lost Navy): Historical guns – a life cycle perspective on a retrieved maritime heritage.
14:00 – 14:15 Break
14:15 – 15:00 Andreas Linderoth (Lost Navy): The last phase in the ship’s life-cycle? The Swedish sailing navy as cultural heritage in museums from 1945.
15:00 – 15:10 Concluding remarks.

 

Läs mer om forskningsprogrammet: 

 

Varmt välkommen!