Fördjupning
Kvällsöppet

På 1700-talet lät skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman bygga en släptank där han testade olika skrovformer och gjorde hydrodynamiska experiment.

Med hjälp av hans instruktioner har Marinmuseums tekniker byggt en släptank i liten skala som används i den pedagogiska verksamheten. Välkomna till museet för att tillverka egna former och testa dessa i släptanken under ledning av Fredrik Karlsson, museipedagog.