Hemvärnets Musikkår i Blekinge är stolta över att kunna bevara och utveckla en gammal musikform.

Militärmusik i Blekinge sägs ha funnits sedan Amiralitetskyrkans invigning den 20 september 1685. 1862 bildade kapten Rosengren en mässingssextett inom skeppsgossekåren och denna blev sedan upphovet till Kungliga Flottans Musikkår i Karlskrona. Repertoaren ombord var ganska betungande och omfattade allt från marscher, valser, operetter, fantasier och operor. Instrumenten som man spelade på var Ess kornett, B-kornett, Althorn, 2 Tenorbasuner och Tuba. Senare tillkom en slagverkare vilket gjorde att sextetten blev sju till antalet.

Sextetten ur Hemvärnets Musikkår har inte genomfört så långa resor men flera somrar har de tjänstgjort i perioder ombord på HMS Carlskrona och HMS Belos. Många sextettspelningar har också genomförts vid olika militära ceremonier såsom korum, chefsbyten, amiral och generalsbesök, med mera.

Hemvärnets Musikkår i Blekinge är stolta över att kunna bevara och utveckla denna gamla musikform. Ledare för sextetten är idag Hemvärnstrumslagare Lars-Johan Svensson från Karlshamn.

Medverkande:
Lars-Johan Svensson, Anders Thuresson, Rolf Eriksson, Stefan Johannesson, Per-Olof Clarin, Magnus Björk, Sven Ågren