Marinmuseum håller kvällsöppet

På onsdagskvällar håller vi öppet extra länge! Kom hit efter jobbet och njut av allt museet erbjuder. Det händer något varje onsdag! 

Hela museet är öppet, inklusive butiken. Varje onsdag händer det något specifikt. Alla evenemang är gratis! 

Tid för evenemang, föreläsningar eller tillfällen med våra experter, med mera startar vanligtvis: 18.00. Observera att miljöseminariet (10 maj) börjar tidigare. Museet har öppet mellan 10.00 och 19.00 dessa dagar, utan uppehåll. 

Observera att restaurang Skeppsgossen är stängd, på grund av ombyggnation, till och med 31 mars. Har du egen mat med dig går det bra att äta den i vårt matsäcksrum.

Program:

22 mars Möt våra experter/Visning på Marinmuseum

Torpederna i sjöofficerarnas idévärld

På 1870-talet introducerades ett nytt vapen i den svenska flottan – torpeden. Hur tänkte svenska sjöofficerare kring torpeder och de fartyg som de nya vapnen skulle placeras på? Hur skulle de användas? Vilken roll har torpeder och torpedfartyg haft på senare tid i marinens planer? Följ med Marinmuseums forskningssamordnare Andreas Linderoth på denna visning som sker med utgångspunkt i de torpeder som museet har i sina utställningar. Visningens fokus läggs på torpeder och deras tänkta användning snarare än vapnets tekniska utveckling och prestanda.

 

29 mars Kvällsföreläsning: Sälar i krigstjänst på Gålö

Hemliga militära försök pågick under många år vid Gålö i Stockholms skärgård. Sälar tränades under sträng sekretess att hitta främmande ubåtar i svenska farvatten. Dessutom tränades även havsörnar, berguvar och duvor på den hemliga försöksstationen Palmen. En spännande historia uppdagades när sekretessen hävdes. Det låter som hämtat ur en dålig spionroman men är helt sant.

Föreläsare är Johan Ahlbom, biolog, med bl a ett förflutet som mångårig förvaltningschef i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

 

April

 

5 april Kvällsföreläsning “Jag förlorade en kroppkakemiddag till kapten Prytz”

Hur såg livet ut för kvinnorna i det marina Karlskrona? Fil.master Åsa Olovsson berättar om ett kvinnoöde för hundra år sedan. I sina efterlämnade dagböcker skildrar sjöofficershustrun Anna Feychting (1872–1959) sitt liv. Hon var dotter till en förmögen köpmanssläkt som flyttat från Amsterdam till Stockholm. När Anna gift sig med sjöofficeren Sten Feychting flyttade de till Karlskrona. Är hon en fri, engagerad och livskraftig kvinna, som designar sin tillvaro. Eller känner hon sig som en fågel i bur och väntar på att maken ska omkommenderas?

 

12 april Öppet hus på Slup och barkass

 

19 april Kvällsföreläsning: Frivilliga och beväringar. Värnpliktens förhistoria och tidiga utveckling fram till år 1901.

Lars Ericson Wolke berättar om hur värnpliktstanken föddes under franska revolutionen och sedan utvecklades under 1800-talet. I Sverige hade vi i 90 år värnpliktiga, beväringar, vid sidan av yrkessoldater i fästningar och soldattorp, innan den moderna värnplikten infördes år 1901. Här berättas om denna okända del av värnpliktens internationella och svenska historia.

Föreläsare är Lars Ericson Wolke, professor i historia vid Försvarshögskolan i Stockholm.

 

26 april Upplev Ubåtshallen tillsammans med ubåtsklubben Hajen

Före detta besättningsmän, som tjänstgjort på ubåten Neptun, berättar om allt från teknik till livet ombord. Lär dig mer om den speciella Näckenklassen av ubåtar.

 

Maj

3 maj Marinmuseum på Stumholmen 20 år med Per Inge Lindqvist, före detta museichef på Marinmuseum. 

 

10 maj Start 16.00! Ett hav i förändring

Ett miljöprogram. Sjöräddningen kommer att låta besökarna gå ombord på fartyg samt berätta om sin verksamhet, guidad visning om invasiva arter i Vattentunneln, föreläsning om Havsrådet, dykare berättar om sin upplevelse under ytan och Länsstyrelsen berättar om gäddornas situation.

Program 

16:00 Inledning Marie Chen, Yvonne Walther

16:05 Östersjön- ett hav i förändring

Yvonne Walther, ordförande Vattenrådet för Blekingekusten berättar om Östersjön, ett ungt hav under salthaltsstress. Arterna är få och gör att ekosystemet är känsligt. Ska man ”återställa” havet och i så fall vilket ekosystem önskar vi?

16:40 Vrak eller sopor?

Jim Hansson, marinarkeolog SMM, berättar om hur våra havsbottnar ser ut. Är allt på botten intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv? Exploateringsarkeologin bedrivs i alla typer av miljöer där detta ibland är ett stort dilemma. Föredraget handlar om att belysa dessa frågor om vad som är sopor eller värdefull information.

17:20 Från hav till tallrik

Patrik Stjerna informerar om FiskOnline, det moderna sättet för konsumenten att köpa högkvalitativ lokalt landad fisk. FiskOnline möjliggör kortast väg från hav till tallrik där genuint hantverk möter den digitala tekniken.

17:40 Första Förbandet på den Marina miljön

Fd operativa chefen för Sjöräddningssällskapet Anders Jönsson berättar om tillkomsten av det ”Första Förbandet på den Marina miljön”. Sjöräddningssällskapet är en ideell frivillig organisation med ca 2000 frivilliga och över 200 räddningsenheter med mycket hög tillgänglighet.
I samband med Sjöräddningssällskapets 100 års firande år 2007 sjösattes ett nationellt miljöräddningskoncept -det smartaste, billigaste o kanske mest effektiva första förbandet för den marina miljön som någonsin funnits? Sedan introduktionen har många räddningsinsatser gjorts i gränslös samverkan.

Visningar c:a 18:10-19:00

• Drift och underhållsansvarig Bert Ola Lindros visar och demonstrerar båtar och miljöräddningsutrustning utanför Marinmuseum

Marinmuseum i samarbete med Vattenrådet för Blekingekusten.

 

17 maj Inte bara sjöslag med Fredrik Kämpe

Vilka uppgifter hade den seglande örlogsflottan? Den kanske mest dramatiska uppgiften var att i krig utkämpa stora sjöslag, men flottan hade en hel del andra uppgifter, både i krig och i fred. Fredrik Kämpe berättar i sin visning om flottans mer vardagliga, men inte sällan lika dramatiska, uppgifter såsom konvojtjänst, blockaden av Tripoli och väpnad neutralitet.

Drop-in på Jarramas trossdäck 16:30-19:00

 

24 maj Ombord på Västervik 

Västerviks vänner visar robotbåten HMS Västervik, passa på och se hur hon såg ut invändigt. Drop-in.

 

31 maj Upplev Ubåtshallen tillsammans med ubåtsklubben Hajen

Före detta besättningsmän, som tjänstgjort på ubåten Neptun, berättar om allt från teknik till livet ombord. Lär dig mer om den speciella Näckenklassen av ubåtar.

 

31 maj Kvällsöppet med jubileumskonsert 18:00 Galjonshallen: Konsert Fri luft

Tre musiker med stor variation i sitt artisteri som synts i ”Så ska det låta”, Kungliga Filharmoniska Orkestern, Björn Skifs, Bolibompa, Taylor Swift, Sven-Bertil Taube, Melodifestivalen m.m. En improviserad jazzföreställning där publiken kan få delta om den vill.

Jonas Lindeborg, trumpet, Karl Martin, saxofon och Magnus Wiklund, trombon.

 

Föreläsningarna hittar du så småningom mer information om i vår kalender, under aktuellt datum.