Föreläsning
Kvällsöppet

Föreläsning med Lottakåren på plats på Marinmuseum. Föreläsningen livesänds också.

Svenska Lottakåren är en ideell allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation. I Lottakårens stadgar heter det att de ”utbildar för fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter”.

Föredraget är ett samarbete mellan Blekinge museum, Svenska lottakåren, Sensus och Marinmuseum.