Frida Linehagen föreläser om vad det innebär det att vara kvinna och militär i dagens Försvarsmakt?

 

 

Med sin studie visar Frida Linehagen att det militära yrket är en villkorad profession där individuella och organisatoriska paradoxer möts. Samhället ställer krav på en ökad jämställdhet parallellt med att Försvarsmaktens ovilja och oförmåga minskar möjligheterna till att jämställdhet nås. För att ta del av och avancera i Försvarsmakten utvecklar kvinnorna strategier att förhålla sig till.

I samarbete med Folkuniversitetet