Slup- och barkass

Båtutställning "Flottans mindre båtar", dagligen 11.00-17.00

Se Karlskronas egen kungaslup och andra mindre båtar, dagligen 11.00-17.00

Byggnaden uppfördes 1787 som vinterförvaring åt flottans mindre båtar, de så kallade barkasserna och sluparna. I dag är Slup- och barkasskjulet en levande del av Marinmuseums verksamhet och världsarvet Karlskrona. Här byggs, underhålls och förvaras barkar, slupar, jollar och andra båtar året runt.