Marinmuseum visar ubåtsfilmer från sina arkiv. 

Ubåtsfilmer som kommer att visas:

C:a 18:00 Svenska undervattensbåtar på öfningsfärd från 1912 (stumfilm)

C:a 18:06 Ulvens sista färd från 1943

C:a 18:10 På vinterövning med dvärgubåten SPIGGEN från 1958

C:a 18:36 U137 sovjetisk ubåt på grund i Karlskrona skärgård från 1981

Filmerna är distribuerade av AMF, stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm.

 

Foto: Digitaltmuseum (fotograf okänd)