Filmvisning om bland annat U137

Välkommen på filmvisning med ubåtsfilmer från Marinmuseums arkiv! 

Filmvisningen pågår cirka en timme. 

18.00 ca Svenska undervattensbåtar på öfningsfärd från 1912 (stumfilm)

18.06 ca Ulvens sista färd från 1943

18.10 ca På vinterövning med dvärgubåten SPIGGEN från 1958

18.36 ca U137 sovjetisk ubåt på grund i Karlskrona skärgård från 1981

AMF, stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm har distribuerat dessa filmer.