Thomas Roth föreläser om svenska örlogsfartyg och den svenska trupp som skickades till Åland för att skydda den åländska befolkningen.

I skuggan av den ryska revolutionen och det finska inbördeskriget hotades Åland av såväl inbördeskriget som av kvarblivna ryska soldater. För att skydda den åländska befolkningen beslutade den svenska regeringen i februari att skicka svenska örlogsfartyg och en svensk trupp dit. Vad som hände och vilka utrikespolitiska förvecklingar detta ledde till berättar Thomas Roth, 1:e intendent vid Armémuseum om.

 

I samarbete med Folkuniversitetet