Om svensk underrättelsetjänst under det kalla kriget

En översiktlig skildring av den svenska underrättelsetjänsten under Kalla Kriget. Vad var dess syfte? Vilka hemliga operationer genomfördes? Och hur såg relationerna ut till andra underrättelsetjänster?

Föreläsare är professor Wilhelm Agrell från Lunds universitet, som har använt sig av bland annat av två tidigare hemligstämplade tjänstedagböcker från T-kontoret (den utrikesinriktade underrättelsetjänsten).