Föreläsning

Maria Christina Bruhn är idag mest känd för sin uppfinning inom artilleriteknik. Men hennes verksamhet som tapetmakerska under 1700-talets mitt var minst lika imponerande.

Om detta och andra samtida tapetmakerskors liv och verksamhet berättar historikern Mia Skott om i detta föredrag. Det baseras på avhandlingen Tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm (Stockholmia - forskning och förlag).