Temavisning

En visning om Skeppsgossekåren och hur den utvecklades från slutet av 1600-talet och framåt. Vilka blev skeppsgossar och hur såg deras utbildning ut?