Amiral Wilhelm Dyrssen med stab, 1914-1916. Foto: Sjöhistoriska museet
Föreläsning

Bröderna Gerhard (1854-1938), Wilhelm (1858-1929) och Gustaf Dyrssen (1858-1934) var alla tre inflytelserika personer i den svenska flottan i början på 1900-talet.

Det var en polariserad och osäker tid, inrikespolitiskt såväl som utrikespolitiskt, och försvarspolitiska frågor hade stor tyngd i samhällsdebatten. Det gjorde att Dyrssenbröderna verkade i en politiskt mycket omtvistad verksamhet. I samtida kritiska pressrapporter pekades de ut som personer med ett stort negativt inflytande över flottan och det talades om ett Dyrssenvälde. Men var det verkligen så att det fanns ett Dyrssenvälde i flottan? Ett försök att besvara frågan görs genom att titta närmare på brödernas agerande och på marinens situation i det då rådande politiska och samhälleliga läget.

Föreläsare: Andreas Linderoth, historiker och forskningssamordnare vid Marinmuseum.

Föreläsningen har ett maxantal på 40 personer, föranmäl dig gärna via e-post:

Vi förutsätter att ni som kommer till museet är friska och håller avstånd.