""
Föreläsning
Kvällsöppet

En spännande historia om Karlskrona kommuns kustlandskap. Tack vare drönarteknik går det idag att illustrera många landskapshistoriska förlopp på ett nytt sätt. Professor Urban Emanuelsson (Centrum för biologisk mångfald) berör teman som den varierande havsnivån sedan istiden, kommunikationer längs kusten samt militära anläggningar ända tillbaka till vikingatiden. 

En stor del av föredraget kommer att handla om hur vi fått fram mat ur landskapet, genom t ex fiske, men inte minst genom jordbruk och bete. Variationerna har varit många och spåren finns i landskapet, dessa spår blir extra tydliga med hjälp av drönarbilder.

Undervattensvegetationen längs kusten kommer att beröras, och ett försök kommer att göras att sätta denna vegetation i relation till bl a mänskliga aktiviteter. Urban Emanuelssons specialitet är att utforska sambanden mellan den mänskliga historien och den biologiska mångfalden i landskapet.

Föredraget ingår i en serie om fem föredrag som till stora delar bygger på drönarfotografering och filmning. Olika teman har valts ut för Blekinges fem kommuner och föredragen kommer att hållas under mars månad 2020.  För Karlskronas del är temat "Kusten".

 I samarbete med Region Blekinge och Folkuniversitetet