Föreläsning

Lär dig mer om världsarv i världen, i Sverige och framförallt om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Ett världsarv är en plats, ort eller miljö som på ett unikt sätt berättar om jordens och människans historia. I dag finns det över 1100 världsarv på jorden. 

Föreläsare: Emma Rydnér, arkeolog och informatör, arbetar som samordnare för världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

I samarbete med Folkuniversitetet