Föreläsning

Med utgångspunkt från en bok med vittnesmål från 39 kustartillerister som var aktiva vid händelsen i Gåsefjärden 1981, berättas det om känslor och reaktioner som uppstod vid denna stora händelse.

Birger Werner var officer i kustartilleriet under hela sin yrkesverksamma tid. Han var också aktiv i Försvarsmakten i samband med U137s grundstötning i Gåsefjärden den 27 oktober 1981. För en tid sedan började han tillsammans med ett antal kamrater från kustartilleriet att samla ihop minnen från händelsen. Detta har resulterat i en bok som innehåller vittnesmål från 39 kustartillerister som var aktiva denna tid. Fokus på minnesinsamlingen har inte varit det militära händelseförloppet utan de deltagandes minnen av sina känslor och upplevelser. Om detta får vi höra mer om under denna lunchföreläsning.

 

Obs! Föranmälan görs till lunchforelasning@smtm.se. Du är anmäld först när du fått en bekräftelse. 

 

Varmt välkommen!