Ivar Wenster föreläser om Basareholmen öster om Trossö där Marinens ammunitionsfabrik låg fram till 1986.

På Basareholmen öster om Trossö låg Marinens ammunitionsfabrik som från slutet av 1800-talet fram till 1986 försåg flottan och kustartilleriet med ammunition och projektiler. Fabriksanläggningen innehåller unika verkstadsmiljöer och 2003 förklarades hela ön som statligt byggnadsminne. Efter fynd av sprängmedel påbörjades 2010 en stor ammunitionsröjning- och saneringsinsats som inkluderade  flera förband och enheter inom försvarsmakten.
Byggnadsantikvarie Ivar Wenster föreläser.

I samarbete med Folkuniversitetet