Petra Stråkendal föreläser om att det ligger runt 60 avsiktligt sänkta vrak i och runt Karlskrona.

Hur kan man berätta vrakens historier och hur kan dessa tillgängliggöras?
Marinarkeolog Petra Stråkendal från Länsstyrelsen Blekinge berättar om världsarvet under ytan och vrakens betydelse för stadsplanering och försvar.

Foto: PatricSöderstöm (BLT)

 

I samarbete med Folkuniversitetet