Följ med intendent Annmari Svensson på en visning av galjonsbilderna som prydde linjeskeppen och fregatterna i Gustav III:s flotta.

Vilket var galjonsbilders syfte och hur har utsmyckningarna på fartygen förändrats över tid?