Fredrik Henrik af Chapmans anteckningsliggare med början den 20 juni 1756.
Fördjupning
Föreläsning

Den 3–4 oktober anordnar vi en internationell vetenskaplig konferens om den framstående skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman (1721–1808).

Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808) var en mycket framstående fartygskonstruktör i den svenska flottan. Han var chef för örlogsvarvet i Karlskrona, konstruerade skärgårdsflottans fartyg och även många av fartygen som deltog i Gustav III:s ryska krig (1788-1790). Han försökte även göra skeppsbyggnad till en vetenskaplig disciplin.

Denna konferens ägnas helt åt Chapman med föredrag som diskuterar flera av de olika fartygstyper som han konstruerade. Hur förhöll sig hans tänkande och fartyg till skeppsbyggande i andra länder vid samma tid? Konferensen bjuder även på föredrag om porträtt av F H af Chapman och om hans fartygsmodeller etc (se programmet nedan). Historiker, arkeologer och konstvetare från Sverige, Danmark och Finland deltar.

Se programmet här.

 

Varmt välkommnen!