Föreläsning

Människan har alltid utövat olika riter och seder; vissa är förknippade med högtidliga firanden under året medan andra har varit mer vardagliga. Inte sällan har de vardagliga riterna syftat till att bringa tur och lycka och att förebygga missöden. Vissa kallar det skrock, folktro eller kanske till och med en sorts magi, men i en annan tid än vår var det självklart och inte minst för gångna tiders sjömän.

Lika viktigt som det var att inte vissla ombord på ett fartyg, lika viktigt var det att placera ett offermynt under dess mast; allt för att hålla sig väl med de varelser som troddes råda i och omkring havet.

Om detta och mer kommer ni att få höra under en berättarkväll på Marinmuseum. Några föremål som vanligen inte visas ur våra samlingar, kommer att kunna ses.

Föreläsare: Jessica Lindström

Välkomna!