””
Galjonshallen
Kvällsöppet
Temavisning

I den pampiga Galjonshallen visas en av världens mest unika samlingar galjonsbilder - träskulpturer som en gång suttit i fören på svenska örlogsfartyg.

Massiva träfigurer, ofta flera meter höga och uppemot ett ton tunga - galjonsfigurerna är konst av hög klass från en för länge sedan svunnen tid.  Figurerna i Galjonshallen bär på en intressant historia, inte minst eftersom de flesta av dem varit inblandade i stora sjöslag.

I denna visning får du veta mer om figurernas historia, syfte och skapare.