Utställning
Temavisning

Kort efter andra världskrigets utbrott i september 1939 kom tre polska ubåtar till Sverige. De var skadade och kunde inte fortsätta kriget mot Tyskland. Ubåtarna med sina 150 besättningsmän blev internerade i Sverige under de ytterligare nästan sex år som kriget varade. 

 

Forskningssamordnare Andreas Linderoth visar museets nya utställning Krigets ansikten- Polska ubåtar i Sverige 1939 - 1945 och berättar mer om de internerade polska ubåtsmännen och deras liv i Sverige under kriget.

Utställningen invigs den 17 september.