" "

Visning av Marinmuseums nedre plan.

Samling vid receptionen.