Senaste nytt!

Workshop och öppet hus där vi tillsammans skapar kring begreppet "tid". Temarummet är en ny flexibel och kreativ plats för tillfälliga utställningar och aktiviteter. Startskottet för nya Temarummet är denna workshop!

Vi vill inspirera till samtal och uppmuntra våra besökare till att vara både medskapare och publik.

Olika aspekter och tankar kring tid

Första temat i detta rum handlar om begreppet tid. Tiden är verkligen betydelsefull och relevant för oss alla. Det finns många tankar om tid – man kan ha ont om tid, vi mäter tid, vi påverkas olika av årstider. Vi kan fundera på vad som är typiskt för tiden vi lever i och vilka föremål, texter eller fenomen som säger något om vår tid. Basen i den tillfälliga utställningen består av olika föremål från museets samlingar som på olika sätt relaterar till tid. 

På flera platser i museet pågår under workshopen olika aktiviteter. I Sjömansverkstaden på plan 2, direkt efter trappan upp från entrén får du mer kunskap om Temarummets innehåll och vad som sker under kvällen.

I Temarummet får du reflektera och tolka föremålen i basutställningen under ledning av Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare Marinmuseum.

Samtidigt i Sjömansverkstaden får du vara kreativ tillsammans med museipedagog Veronica Westerblom. Här erbjuds måleri, collageskapande och det du inspireras att framställa.

 

Kan du inte närvara? Medverka digitalt!

Det går också att skicka in associationer, favoritcitat, funderingar och tankar om tid via e-post till tema.marinmuseum@smtm.se

 

Varmt välkommen!