Flera äldre modeller av telefoner; två kobratelefoner, en med nummerskiva och lur och en större modell som ligger i en låda.

Postadress:

Marinmuseum
Box 48
371 21 Karlskrona

Besöksadress:

Stumholmen, Karlskrona

Telefon:

Växel: 0455-35 93 00
Reception, butik: 0455-35 93 02
Restaurang, lokal: 0766-12 27 50
Visning: 0455-35 93 23
Presskontakt: 0455-35 93 26

E-post:

Allmän: registrator@maritima.se
Receptionen: receptionen.marinmuseum@maritima.se
Museichef: Ingrid Hall Roth ingrid.hall-roth@maritima.se

E-post till personalen enligt principen fornamn.efternamn@maritima.se