Marinspelet kan du spela från och med den 13 juli. 

Marinspelet går ut på att få kastbrickan genom olika hinder.
Det här spelet har två nivåer, grön (lite lättare) och röd (lite svårare).

Du har 5 försök på dig vid varje hinder. Stå vid röd eller grön markering beroende på vilken nivå du väljer. Du kan få upp till 5 poäng vid varje hinder. Om du vill kan du skriva upp dina resultat, men det är valfritt!

Kastbrickorna är personliga (dvs. du behåller dem när du spelat klart). Du kan skaffa dem från butiken/receptionen inne på Marinmuseum från och med den 13 juli.

Pris: 10 kronor (per påse med 5 kastbrickor + spelregler).

HINDER:

RÖDVIT LIVBOJ
En livboj/frälsarkrans används vid livräddning i vatten. De har ofta gjorts i väv och kork och på fartyg är de märkta med skeppets namn.

Försök få kastbrickan genom livbojen för att få 1 poäng.

ORANGE LIVBOJ
Försök få kastbrickan innanför livbojen för att få 1 poäng.

VIT LIVBOJ
Försök få kastbrickan genom livbojen för att få 1 poäng.

SJÖMINAN
Innan det fanns robotar för att oskadliggöra minor, sköt man sönder minorna på avstånd eller sprängde dem.

Här är din uppgift att slå ner en mina med kastbrickan för att få 1 poäng. Efter att du fått ner minan, ställ upp den igen för nästa person!

KOMPASSROSEN
En kompassros markerar väderstreckens riktningar.

Skjut kastbrickan med hjälp av katapulten och träffa kompassrosen. Om du träffar kompassrosen får du 1 poäng.

HINKEN
Tidigare använde man hinkar för att hissa upp sjövatten för svabbning av däck.

Får du i kastbrickan att stanna i hinken får du 1 poäng.

TUNNELN
Järnvägstunneln går under Stortorget och är 622 meter lång.

Här gäller det att komma igenom hela tunneln med kastbrickan för att få 1 poäng.

UBÅTSKYDDSNÄTET
Ett ubåtsnät används för att ge varning om främmande ubåtar.

Den här gången vill vi att du tar dig genom ubåtsnätet för att få 1 poäng.

PERISKOPET
Ett riktigt periskop har speglar eller optiska linser för att kunna observera runt, genom eller över ett objekt.

Kasta kastbrickan genom ”periskopet” så får du 1 poäng.

***

LYCKA TILL!