Här kan du lyssna på fem ljudspår om Kalla kriget.

Ljudspår 1-5

1. Oro och beredskap

Lyssna

2. Kalla kriget

Lyssna

3. Fem ubåtsincidenter

Lyssna

4. Ubåtsjakt

Lyssna

5. Kalla krigets slut

Lyssna