Marinmuseums barkar har kappseglat sedan 1860-talet och när de dyker upp vid kajen nedanför Slup- och barkasskjulet vet man att sommaren är på väg till Karlskrona.

Ur samlingarna: Medalj

Ur samlingarna: Medalj

Första pris i Underofficerarnas kappsegling 1923. Har tillhört Karl Ragnar Konstantin Ericsson och utgjort kappseglingspriser till barkarna.

I maj varje år tar de plats på vattnet utanför Marinmuseum, barkarna. De tio vackra, vitmålade och tvåmastade träbåtarna började tävlingssegla redan på 1800-talet och det gör de än idag.

Bland barkarna finns Biskopen och Biskopinnan, byggda 1843. De var från början kurirbåtar och tillhörde kommendanterna på Drottningskär respektive Kungsholmen i Blekinge skärgård, två öar med militära fästningar som skulle försvara inloppet till Karlskrona.

Resten av barkarna tillhörde några av flottans största fartyg och de skulle bland annat fungera som livbåtar och frakta manskap och materiel. En av dem, Falken, byggdes 1830; då var Karl XIV Johan, den första Bernadotten på den svenska tronen, fortfarande kung i Sverige och det kan vara den äldsta båten i världen som fortfarande tävlingsseglas.

150 år av kappseglingar

Barkarna ägs av Marinmuseum men seglas av Carlskrona Båt Eskader, CBE, grundad 1867 och därmed ett av Sveriges äldsta segelsällskap. Eskadern bildades av sjöofficerare som började tävla med barkarna, men som också använde dem till att öva segling, signalering och formering (hur krigsfartyg i samma styrka placerar sig på bästa sätt).

Carlskrona Båt Eskader drevs av marinen till en bit in på 1990-talet, men idag är CBE en självständig förening som är öppen för alla. 1993 skänkte marinen de tio barkarna till Marinmuseum. På vintern vårdas de av museet i Slup- och barkasskjulet, en fascinerande 1700-talsbyggnad som byggdes just för att förvara den svenska flottans mindre båtar – och det är vid kajen nedanför skjulet barkarna ligger förtöjda när det är seglingssäsong. Från andra halvan av maj till en bit in i september kappseglas de tio båtarna. På Carlskrona Båt Eskaders hemsida kan man läsa punkter ur tävlingsreglerna – en av de viktigaste är att "gott sjömanskap och gentlemannamässighet är viktigare än seger".

Kappseglingarna som drogs igång av ett gäng sjöofficerare för så där 150 år sedan är fortfarande i högsta grad en mycket levande del av Karlskronas båtliv.