Vid kajen utanför Marinmuseum ligger museifartygen. Sommartid kan du besöka några av fartygen.

Barkarna

På de stora segelfartygens tid användes barkarna bland annat för att frakta nödvändigheter och besättningar mellan skeppen och land, men också för utbildning i sjömanskap. Marinmuseums tio barkar är från 1800-talet och vårdas i Slup- och barkasskjulet. Under sommarperioden seglas barkarna fortfarande och används till och med för kappsegling, vilket innebär att museets barkar troligen är världens äldsta segelbåtar som fortfarande tävlar.

Fullriggaren

Jarramas Längst ut på Marinmuseums pir ligger Jarramas, en av världens minsta fullriggare. Jarramas lämnade Karlskronavarvet år 1900 för att bli utbildningsfartyg åt skeppsgossekåren. Hennes besättning bestod i regel av 118 man, varav ca 92 skeppsgossar. När Skeppsgossekåren lades ner 1939 började Jarramas segla med för den nya Sjömansskolan. Hon togs ur aktiv tjänst 1946. Sedan år 2005 pågår en omfattande renovering av Jarramas för att återställa henne till ursprungligt skick.

HMS Bremön

Bremön är den enda av de fjorton minsvepare som sjösattes av den svenska marinen under andra världskriget, som finns kvar. Hennes uppgift var att rensa svenska vattnen från tyska minor, men också att lägga ut egna. Det mesta av inredningen på detta unika krigsfartyg är intakt från 1940-talet. Ombord ges besökare idag möjlighet att känna på 1940-talets robusta och mekaniska fartygsmiljö.

Motortorpedbåt T 38

På 1950-talet tillhörde T 38 den svenska kustflottan med uppdrag att utföra torpedanfall mot fienden, men också att lägga ut minor. Torpedbåtarna låg skyddade i den yttre skärgården för att snabbt kunna slå till mot fiendens krigsfartyg. Förutom torpeder var T 38 också utrustad med luftvärnskanon och kulsprutor. T 38 hålls i körbart skick av Motortorpedbåt T 38 Vänner.

HMS Västervik

Västervik sjösattes 1975 som torpedbåt, men byggdes några år senare om till robotbåt. En rå oktoberdag 1981 kastades Västervik in i en världshändelse när den ryska ubåten U 137 gick på grund i Karlskrona skärgård. Flera av befälen från den ryska ubåten blev förhörda ombord. Västervik togs ur tjänst 1997 och är i samma skick som den dagen besättningen lämnade henne för sista gången.

Slup- och barkasskjulet

Slup- och barkasskjulet med sitt besynnerliga äggkartongsliknande tak ligger vid sidan av Marinmuseum. Byggnaden uppfördes 1787 för att fungera som förvaringsplats åt flottans mindre båtar, barkasserna och sluparna. I dag är Slup- och barkasskjulet en levande del av museets verksamhet där det byggs, underhålls och förvaras barkar, slupar, jollar och andra båtar året runt. Här finns också utställningen "Marinens mindre båtar" som handlar om de små skeppsbåtar som använts i flottan genom tiderna.

Läs mer om Slup- och barkasskjulet