Kronprins Gustaf Adolf, Dygden och Dristigheten är alla exempel på storslagna linjeskepp ur den svenska marinens historia. Men hur var det att ha ett linjeskepp som sin arbetsplats flera månader i sträck? 

Skeppen kunde rymma över 600 man och skulle utgöra Sveriges spjutspets i kriget mot Ryssland i slutet av 1700-talet. De låg ute länge till sjöss och besättningen genomgick många faror och strapatser innan man återsåg sina nära och kära där hemma. Men hur var det att leva ombord? Vad åt man egentligen för att orka det hårda livet? Hur hanterade man sjukdomar och olyckor? Fanns det barn och kvinnor ombord? Och bland det viktigaste för människor i vår tid; fanns det någon toalett på ett 1700-talsskepp?

Den här visningen vänder sig till alla som vill veta mer om hur det var att leva ombord på ett stort linjeskepp under det sena 1700-talet!