Hur går det till när en ubåt lyssnar efter ljud och hur gammal är Sveriges första ubåt? Den här visningen är helt perfekt att börja ditt museibesök med! 

Att resa under havet var länge en fantasi för många äventyrslystna sjöfarare. Idag kan vi faktiskt göra det tack vare att vi har ubåtar.

Ubåten kan användas på olika sätt, till exempel med att lyssna efter olika undervattensljud längs med Sveriges kuster. Ubåten kan också användas som ett fruktansvärt vapen emot Sveriges fiender.

Välkommen på en introduktion till ubåtar!

Rekommenderad ålder: 6-12 år.