Till följd av händelserna i Ukraina fick museerna i Sverige ett uppvaknande att komma längre i beredskapen med att skydda samlingarna vid en väpnad konflikt.

Tidigare låg fokus på risker såsom brand, vattenläckor och skadedjur, nu skiftades fokus till undanförsel. Marinmuseum har under de senaste åren arbetat mycket med katastrofplanering för att ta sig an utmaningarna med en museibyggnad intill Marinbasen och med magasin inrymt i ett aktivt skyddsrum.

Medverkande

Lina Mårtensson, intendent på Marinmuseum.

Bra att veta