Nya rön om Riddarholmsvraket har kommit till ytan. Mycket av dokumentationen och materialet kring Riddarholmsvraket har aldrig publicerats. 

I Östersjöns djup finns ett stort arkeologiskt material som är både världsunikt och ännu outforskat: den svenska örlogsflottans sjunkna skepp. En del har sjunkit i strid eller i en olycka, men många har sänkts avsiktligt för att fungera som fyllningar av kajer och för att skapa hamnmiljöer. 

Forskningsprogrammet "Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" kartlägger, dokumenterar och studerar den svenska örlogsflottan. Sammantaget finns information om cirka 785 fartyg, varav bara ett fåtal är arkeologiskt undersökta och dokumenterade. Ändå utgör fartygen en central del av den svenska maritima historien – en del som idag i stor utsträckning är bortglömd och okänd.

Forskaren Niklas Eriksson har gjort en ny rekonstruktion och tolkning av fartyget och kommer att berätta varför just Riddarholmsvraket är så intressant.

Medverkande

Niklas Eriksson är docent vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet och specialiserad på marinarkeologi. 

Bra att veta

Föreläsningen ges i samarbete med Folkuniversitetet.