Som örlogsstad och flottbas var Karlskrona extra utsatt för flera av de sjukdomar och epidemier som härjat genom seklen. Hör journalisten Matilda Skoglöw berätta om de sjukdomar som härjat i och runt flottan.

Innan vetenskapen hittade förklaringar på hur sjukdomar smittade var det väldigt svårt att förhindra och minska smittspridningen. Hur påverkade det ständigt närvarande sjukdomarna livet i örlogsstaden och i flottan? Vilka mediciner användes? Hur hanterades epidemierna?

Medverkande

Journalisten Matilda Skoglöw har de senaste åren gett nytt ljus på olika aspekter av livet i örlogsstaden Karlskrona. Genom stadsvandringar och föredrag berättar Matilda om sociala perspektiv och fenomen.