Människan har alltid utövat olika riter och seder. Vissa kallar det skrock, folktro eller kanske till och med en sorts magi, men i en annan tid än vår var det självklart, och inte minst för gångna tiders sjömän.

Vissa riter och seder är förknippade med högtidliga firanden under året medan andra har varit mer vardagliga. Inte sällan har de vardagliga riterna syftat till att bringa tur och lycka och att förebygga missöden. Lika viktigt som det var att inte vissla ombord på ett fartyg, lika viktigt var det att placera ett offermynt under dess mast. Allt för att hålla sig väl med de varelser som troddes råda i och omkring havet.

Om detta och mycket mer kommer du att få höra under denna guidade visning av museivärd Jessica Lindström. Några föremål ur samlingarna som vanligen inte visas kommer också att kunna ses. 

Välkommen!