Varmt välkommen att medverka under inspirationsdagen för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona! Du som arbetar i en organisation som ingår i världsarvsrådet får nu chansen att fördjupa dig mer i världsarvet.

Årets inspirationsdag präglas av frågor kring skydd av världsarvet i tider av kris och konflikt.

Är du nyfiken på att förstå hur världsarvet bidrar till demokrati och hållbar utveckling? Hur skyddar vi världsarvet och samtidigt använder det för att möta utmaningar i vår tid?

Programpunkter

 • Inledning med landshövding Ulrika Messing

 • Tillbakablick på historiska katastrofer i Örlogsstaden Karlskrona. Hur har staden hanterat bränder, epidemier och förberetts på anfall genom århundradena?

 • Myndigheten för Psykologiskt Försvar. Tema: Vilken roll  spelar kulturarvet i försvaret av demokratin?

 • Lars Amréus, Statens maritima och transporthistoriska museer. Tema: Min resa till Ukraina och reflektioner kring kulturarvets betydelse i krigstid

 • Frida Hylander, Klimatpsykologerna. Tema: Hur kan kulturarv bidra till välmående och resiliens i tider av oro och kris?

 • Panelsamtal om världsarvets uppdrag och möjligheter i vår samtid. 

Bra att veta

Inspirationsdagen är kostnadsfri och riktar sig främst till personer som jobbar i någon av världsarvsrådets organisationer.

I världsarvsrådet ingår:

 • Karlskrona kommun

 • Region Blekinge

 • Länsstyrelsen Blekinge

 • Blekinge Museum

 • Marinmuseum

 • SAAB

 • Blekinge tekniska högskola

 • Statens fastighetsverk

 • Fortifikationsverket

 • Försvarsmakten

Anmäl dig till varldsarv50@smtm.se

Arrangörer: Karlskrona kommun och Marinmuseum