Det är dags för produktionen av Marinmuseums nästa årsbok, och i samband med det anordnas en konferens för vetenskapsmän inom olika discipliner. Konferensen är öppen för allmänheten.

Program

Torsdag 19 oktober

Del 1: klockan 10–11.30 

Leos Müller: 350 år av svensk neutralitet

Helene Castenbrandt: Den svenska karantänsorganisationen under 1800-talet

Oscar Nygren: Neutralitetsvakt och allianspolitik - Erik Palmstiernas Östersjövisioner 1917-1923

Del 2: klockan 12.30–14 

Andreas Linderoth: Kalla kriget och 1980-talets ubåtskränkningar i sydsvenska lokaltidningar

Emma Rosengren: Nedrustningspolitik ur ett genusperspektiv

Anna McWilliams: Ett hotat kulturarv

Fredag 20 oktober

Del 3: klockan 10–11.30

Henrik Brissman: Värnpliktsvägran i offentlighetens ljus: några nedslag i 1960-talets svenska debatt

Lina Mårtensson: Att förbereda för det värsta - om museers arbete med katastrofberedskap

Kazimierz Musial & Damian Szacawa: Critical junctures and changing identity of the Baltic Sea Region