Det har gått 30 år sedan bomässan på Stumholmen som väckte omvärldens uppmärksamhet.

Fil dr Leifh Stenholm berättar om Stumholmens omvandling och dess koppling till världsarvet. Under föreläsningen kommer också en kanske mindre känd omgestaltning att lyftas, nämligen projekt Fenix.