Ubåten Neptun brinner! Vill du hjälpa oss att rädda henne från en katastrof?

I Mörkt uppdrag måste du som besökare hjälpa besättningen att släcka branden och lämna ubåten. Problemet är att det är helt mörkt i Ubåtshallen! Till din hjälp har du en ficklampa, och med den kan du leta dig fram till föremålen som kan förhindra katastrofen.

Mörkt uppdrag passar alla åldrar, men räddningsarbetare under 12 år ska ha en vuxen med sig!