Världsarvet Karlskrona är starkt förknippat med välputsade fasader, havet och solen - det ljusa 1700-talet! Men mitt i det vackra och ljusa finns mörkret, lössen, lorten och döden. 

I den här visningen dyker vi ner i världsarvets katastrofer och i det sena 1700-talet. Du får bland annat höra om det erövrade ryska fartyget Vladislaff som visade sig vara en dyrköpt trofé för Sverige. Beslagtagandet av skeppet blev upptakten till en fasansfull epidemi som kom att bära namnet Karlskronafebern. Du får också veta mer om andra katastrofer, som till exempel den stora stadsbranden och skeppet Dygdens förlisning.

Ser du röken och lågorna som reser sig mot skyn? Finns det oturskepp, hur luktar brandrök och hur luktar självaste döden? Detta och mer får du svar på om du vågar följa med in i det mörka 1700-talet.