Vi vill vara öppna och tillgängliga för alla besökare så att så många som möjligt kan ta del av byggnaden, samlingen och utställningarna. Vi hoppas att följande information hjälper dig att planera din resa till museet. Om du behöver ytterligare information, vänligen kontakta oss.

Inför ditt besök

Ingången till museet är på bottenplan, utan trappor eller trösklar, och är tillgänglig med rullstolar, mobilitetsskotrar och gånghjälpmedel.

Parkering 

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser utanför museet för besökare med ett giltigt parkeringstillstånd (för personer med begränsad rörlighet). Om du inte har ett parkeringstillstånd kan din förare släppa av dig vid museets entré och parkera bilen på besöksparkeringen vid Sparregården.

På museet

Ytor och hissar

Marinmuseum har stora fria ytor och hissar mellan de två våningsplanen.

Restaurang Bistro Skeppsgossen ligger på entréplan och är fullt tillgänglig för personer med rörelsenedsättning, med väl tilltagna ytor för manövrering och förflyttning och bord som fungerar tillsammans med rullstolar.

Marinmuseums butik ligger också på entréplan.

Tillgängliga toaletter

Det finns tillgänglighetsanpassade toaletter på entréplan, i kapprummet bredvid informationsdisken.

Låna en rullstol

Ett begränsat antal manuella rullstolar finns att låna kostnadsfritt under ditt besök. Rullstolarna klarar en maximal bredd på 60 cm. De kan hämtas i kapprummet, bredvid informationsdisken på bottenvåningen. Observera att rullstolarna inte kan förbokas.

Hörslinga

I museets hörsal finns hörslinga installerad.

Sittplatser

Det finns sittplatser i utvalda utställningar och offentliga utrymmen. De flesta av våra sittplatser är bänkar eller pallar. Det finns några sittplatser med ryggstöd i utvalda utställningar och i hörsalen.

Service- och assistanshundar

Service- och assistanshundar är välkomna på museet. Hunden måste vara med dig hela tiden och kunna identifieras som arbetande. 

Begränsad tillgänglighet

I vissa delar av museet är tillgängligheten begränsad:

  • I Ubåtshallen har Ubåten Neptun begränsad framkomlighet, med en maxbredd på 60 cm.
  • Museifartygen Bremön, Västervik och Jarramas har begränsad framkomlighet på flera ställen och det är inte möjligt att gå ombord med barnvagn, rullstol eller andra hjälpmedel. 
  • Slup- och barkasskjulet har lutande golv som kan försvåra framkomligheten för personer som använder rullstol eller andra hjälpmedel.

Sensorisk information

Museet kan ibland vara trångt och bullrigt.

  • De lugnaste tiderna att besöka museet är precis vid öppning och innan stängning.
  • Mitt på dagen är det vanligtvis flest besökare i våra utställningar, restaurang och butik.
  • Våra mest hektiska tider är under sommarperioden, på helgerna, under skollov och helgdagar.
  • Den lugnaste tiden på året är under lågsäsong, från 1 september till 31 maj.

Belysning och temperatur

Ljusnivåerna varierar i museet. Några av utställningarna är svagt upplysta för att bevara föremålen. Andra rum har naturligt eller starkt ljus. Ibland har vi rörliga lampor som en del av våra utställningar.

Temperaturen kan variera när du rör dig genom museet och vissa utställningar och utrymmen är kallare. Under sommarperioden kan det bli ganska varmt i museet, beroende på vädret och antalet besökare.