Målet är att Marinmuseum ska vara tillgängligt för alla och vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten på museet. Har du frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss.

Om tillgängligheten på museet

Ytor och hissar

Marinmuseum har stora fria ytor och hissar mellan de två våningsplanen.

Skötrum och toaletter är anpassade för besökare som använder rullstol, permobil, rollator eller andra hjälpmedel.

Restaurang Skeppsgossen ligger på entréplan och är fullt tillgänglig för personer med rörelsenedsättning, med väl tilltagna ytor för manövrering och förflyttning och bord som fungerar tillsammans med rullstolar.

Rullstolar och hörslinga

På museet finns två rullstolar till utlåning. De kan inte förbokas. Rullstolarna klarar maxbredden 60 cm. I museets hörsal finns hörslinga.

Parkering

Parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning finns utanför museet. Observera att det krävs giltigt parkeringstillstånd.

Begränsad tillgänglighet

I Ubåtshallen har Ubåten Neptun begränsad framkomlighet, med en maxbredd på 60 cm.

Museifartygen Bremön, Västervik och Jarramas har begränsad framkomlighet på flera ställen och det är inte möjligt att gå ombord med barnvagn, rullstol eller andra hjälpmedel. 

I Slup- och barkasskjulet finns golv som lutar, vilket kan försvåra framkomligheten för personer med rörelsenedsättning och rullstolar.