Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia. Museet ligger på en pir i vattnet mitt i den historiska miljön på ön Stumholmen i Karlskrona. Innan dess låg museet i den gamla skeppsgossekasernen vid Örlogshamnen.

Marinmuseum har anor från 1752 då Modellkammaren i Karlskrona grundades av kung Adolf Fredrik. Modellkammaren innehöll ett antal skepps- och konstruktionsmodeller som på den tiden byggdes för att testa olika tekniska lösningar och skeppskonstruktioner. I dag är modellerna, tillsammans med galjonsfigurerna i museets världsunika Galjonshall och en av världens finaste samlingar med museifartyg, grunden till museet.

I juni 2014 öppnades en ny attraktion på Marinmuseum, Ubåtshallen med HMS Neptun i centrum. Museet har också föremålssamlingar, ritningsarkiv, bildarkiv, bibliotek samt bedriver forskning. Varje år besöks museet av cirka 300 000 besökare varav runt hälften är utländska besökare. Marinmuseum är en viktig lokal mötesplats i Blekingeregionen, med många aktiviteter och evenemang året om.