Marinmuseums samlingar består av föremål, ritningar, arkivhandlingar, fotografier och böcker, som ger en bild av hur sjöförsvaret utvecklats genom århundraden. En del av samlingarna finns i utställningarna, men en stor del förvaras i museets magasin och arkiv. På hemsidan går det att söka i stora delar av våra samlingar.

Föremålssamlingen

Föremålssamlingen innehåller mer än 55 000 föremål. Här finns detaljerade fartygsmodeller i original från 1700-talet, smäckra kompasser, möbler och köksredskap från fartyg, marina målningar, kraftfulla kanoner, välanvända verktyg från båtvarv, högteknologiska apparater och uniformer. Samlingen fylls hela tiden på med nyinsamlade föremål som ger nya perspektiv på svensk marinhistoria.

Arkivet

Arkivet har över 4000 ritningar, kartor och sjökort, samt mer än 250 hyllmeter med olika handlingar. I arkivet finns mängder med historia på kartor, ritningar och andra dokument, som berättar om den svenska marinhistorien. Arkivet är öppet för allmänheten och du är välkommen att besöka oss. För öppettider titta på hemsidan under Arkiv.

Bildarkivet

Bildarkivet innehåller cirka 500 000 fotografier och videofilmer varav de äldsta av bilderna är från 1870-talet. Under senare år har bildarkivet även mottagit Karlskronavarvets fotosamling från 1930 till 2000 bestående av närmare 175 000 bilder. I arkivet finns bilder från varvet, den militära verksamheten, örlogsfartyg, byggnader och mycket mer.

Biblioteket

I biblioteket finns böcker om allt från sjökrigsväsendet och militärhistoria till teknik och skeppsbyggeri. På hyllorna finns även litteratur om galjonsbilder, hur sjömännen levde ombord, rullor över officerare i marinen, nautiska lexikon och annat kopplat till den marina historien. Delar av skeppskonstruktören och varvsamiralen Fredrik Henrik af Chapmans bibliotek ingår i bibliotekets samlingar, liksom en del av hans vetenskapliga böcker. Marinmuseets bibliotek är ett forsknings- och referensbibliotek som är öppet för allmänheten en gång i veckan.